ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี