ประชุมตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา การติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา การติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ร่วมประชุมในระบบ ZOOM Cloud Meetings