ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการนำนักเรียนไปเรียนรวมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการนำนักเรียนไปเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2