ประชุมคณะขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม STEM Robotics : วิทยาการคำนวณกับหุ่นยนต์พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบออนไลน์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบปะให้กำลังใจ คณะขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม STEM Robotics : วิทยาการคำนวณกับหุ่นยนต์พื้นฐาน โดยใช้รูปแบบออนไลน์  ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง ร่วมพบปะ คณะขับเคลื่อน โครงการฯ ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2 ด้วย