ประชุมคณะกรรมการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมาน บุญจะนะ พร้อมด้วย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2