ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง พร้อมด้วย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 และคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2