ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์ และนักการภารโรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓