ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ

หนังสือแจ้งประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในสังกัด

หนังสือแจ้งประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ภายนอก

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนฯ

ผังสนามสอบดงเมืองใหม่