ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารส้วม สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารส้วม สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านท่าแร่

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าแร่