ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านกุดขนวน

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดขนวนปรับปรุงซ๋ฮมแซมหลังคา105