บันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในเวลา 1 ปี จำนวน 12 ราย ในโอกาสนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายสมาน บุญจะนะ และ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2