บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มอำเภอ    กุมภวาปี โซนที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล และ   กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงคำ กลุ่มอำเภอกุมภวาปี โซนที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า และ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค จำนวน 41 ราย ในการนี้  นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมเป็น  สักขีพยานในพิธีลงนาม  ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2