ทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2563 นายสมาน บญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 82 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2