ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสนาม บุญจะนะ  ดร.ศุภชัย โถบำรุง  และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 2 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,826 คน บริหารจัดการสอบ 151 สนามสอบ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 193 โรงเรียน
ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบนโยบายให้ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ