ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นายสุคิด พันธุ์พรม รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.อุดรธานี เขต 2 นำคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) และ โรงเรียนบ้านตูม อำเภอกุมภวาปี