ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (เขตตรวจราชการที่ 10) ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยมี ผอ.สพท.และ ผอ.สพม. ในจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย