ขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ของโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรม High Scope กลุ่มเครือข่าย เพื่อขยายผลสู่โรงเรียนในกลุ่มเครือพันดอน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สังกัด สพป.อุดรธานี