ขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

วันที่ 25 มีนาคม  2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ของโรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรม High Scope กลุ่มเครือข่าย เพื่อขยายผลสู่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาแก สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2