การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป (C.B.T.C.) และโครงการ ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (S.B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 กล่าวรายงาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน  เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2564