การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดที่ 9)

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านปะโค โดยมี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ นางณัฐชยา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโค กล่าวรายงาน ในการนี้ พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานราชการ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติการประเมินฯ