การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 บรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ในการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2 [foogallery id=”10914″]