หน้าแรก

นายบูรพา  พรหมสิงห์
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

วารสารออนไลน์ประจำปี 2564

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินงานตามมารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
– อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
– การดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
– ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร ปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สพป.อุดรธานี เขต 2 ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้ผ่าน
http://www.ครูพร้อม.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

8 มิถุนายน 2021 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2564
20 พฤษภาคม 2021 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2564
16 เมษายน 2021 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2564
7 เมษายน 2021 แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการเลือกสรร
7 เมษายน 2021 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต
7 เมษายน 2021 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย
31 มีนาคม 2021 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
16 มีนาคม 2021 ข้อมูลเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม 2564

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

2 มิถุนายน 2021 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
15 กุมภาพันธ์ 2021 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียน
26 มกราคม 2021 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
14 มกราคม 2021 โรงเรียนบ้านโนนสา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
13 มกราคม 2021 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มกราคม 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
5 มกราคม 2021 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)

ดูหนังสือทั้งหมด

ระบบบริการออนไลน์

ข่าวสารการศึกษา

Facebook Pagelike Widget