หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน
โดย : KESINEE
อ่าน : 1798
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

      นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 205  คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
      การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะการจัดทำระบบสารสนเทศ และระบบโปรแกรม School Lunch System  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารงาน การจัดสรรงบประมาณ และการรายงานผลภาวะโภชนาการนักเรียนต่อไป

คลิกดูรูปภาพที่นี่