สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://localhost/udon2 Fri, 13 Oct 2017 15:24:22 "ทำความดีถวายเพื่อพ่อ" http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=321 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1507883061.jpg

  13 ตุลาคม 2560 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

1507883061
สพป.อุดรธานี เขต 2 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=320 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1507785691.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 .....

1507785691
งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 14 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=319 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1507260172.jpg

 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

1507260172
พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=318 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1506591975.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน

1506591975
สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมร้องเพลงชาติไทย 100 ปี ธงชาติไทย http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=317 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1506591510.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

1506591510
สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบถ้วยรางวัลนักกีฬา http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=313 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1505790339.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1505790339
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Asean Curriculum Sourcebook http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=310 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1504397801.jpg

     นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1504397801
มอบนโยบายกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนนายูงนกเขียน http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=309 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1503913482.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1503913482
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เสมือนจริง (Pre - Science 2017) http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=308 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1503644627.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1503644627
สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบโล่รางวัล มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=305 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1503319571.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1503319571