สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://localhost/udon2 Mon, 23 Apr 2018 12:18:50 สพป.อุดรธานี เขต 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=515 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1522919961.jpg

 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ

1522919961
วันเกียรติยศ สุดยอดคนเก่ง สพป.อุดรธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2560 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=514 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1522298308.jpg

    ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1522298308
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=511 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1521365634.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการดำเนินการสอบคัดเลือก 

1521365634
2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=502 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1519092083.jpg

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2535 โดยน้อมนำโครงการด้วยรักและห่วงใย 

1519092083
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=484 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1518158451.jpg

       นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย

1518158451
เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=467 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1517891613.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

1517891613
ตรวจเยี่ยมและติดตามสนาม O-NET http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=466 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1517635622.jpg

     นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามสนาม

1517635622
"เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=451 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1516114638.jpg

    นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานราชการในอำเภอโนนสะอาด

1516114638
ติดตามและตรวจเยี่ยมการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=449 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1516077725.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

1516077725
กีฬาสัมพันธ์ วันครู ปี 2561 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=448 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1516068496.jpg

 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ 

1516068496