สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://localhost/udon2 Thu, 18 Jan 2018 13:59:30 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=451 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1516114638.jpg

    นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานราชการในอำเภอโนนสะอาด

1516114638
ติดตามและตรวจเยี่ยมการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=449 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1516077725.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

1516077725
กีฬาสัมพันธ์ วันครู ปี 2561 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=448 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1516068496.jpg

 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ 

1516068496
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคารเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=327 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1510655604.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1510655604
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานออนไลน์ http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=325 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1510296533.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานรับการประเมิน

1510296533
สพป.อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในส่วนภูมิภาค http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=323 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1509068025.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1509068025
สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบรางวัล "โรงเรียนสวย ห้องเรียนงาม" ปีการศึกษา 2560 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=322 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1508832154.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบโล่รางวัล

1508832154
"ทำความดีถวายเพื่อพ่อ" http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=321 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1507883061.jpg

  13 ตุลาคม 2560 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

1507883061
สพป.อุดรธานี เขต 2 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=320 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1507785691.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 .....

1507785691
งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 14 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=319 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1507260172.jpg

 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

1507260172