สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.udesa2.go.th/udon2 Thu, 01 Nov 2018 12:30:33 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=566 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1540455716.jpg

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม

1540455716
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมสรุปและสะท้อนผล การเยี่ยมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย 15 + 1 http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=556 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1531129014.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมสรุปและสะท้อนผล 

1531129014
สพป.อุดรธานี เขต 2 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=552 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1530357770.jpg

 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนาม คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ฯ

1530357770
การอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561” http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=541 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1528961783.jpg

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2561”

1528961783
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=540 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1528860571.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

1528860571
ประชุมผ่านระบบ Conference เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงานจากรัฐบาล http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=536 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1528446781.jpg

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและ 

1528446781
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=535 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1528446197.jpg

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ 

1528446197
ประชุมเตรียมความพร้อมในการกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=534 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1528365451.jpg

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการ...

1528365451
แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=533 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1528365184.jpg

นายบุญล้น พิมพาที รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

1528365184
ประชุม Video Conference มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันในสถานศึกษา http://www.udesa2.go.th/udon2/?name=news&file=readnews&id=532 http://www.udesa2.go.th/udon2/http://www.udesa2.go.th/udon2/icon/news_1528277924.jpg

นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1528277924