[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
Page Title
หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2
โดย : KESINEE
เข้าชม : 1100
อังคาร ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
A- A A+
        

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โดยมีนายอัมพร  พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ 
        โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2535 โดยน้อมนำโครงการด้วยรักและห่วงใย ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เน้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้ความสำคัญในการดูแลและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถปลูกผักตามฤดูกาล ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดพันธ์ไข่ ประสบผลสำเร็จดี ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน เพียงพอบริโภคตลอดภาคการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นประจำทุกวัน และนำผลผลิตมาแปรรูปอาหาร อาทิ ทำไข่เค็ม ปลาหย๋อง ปลาส้ม เพื่อจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน
           โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การตั้งชมรมเพื่อฝึกอาชีพตามความสนใจของนักเรียน เช่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชมรมเสริมสวยหญิง และชมรมช่างตัดผมชาย จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนห้องเรียนต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนชั้นอนุบาล มีการจัดกิจกรรมสร้างพัฒนาการเสริมทักษะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และทอดพระเนตร โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการทดลองที่สนุกสนาน
        ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน 25/ต.ค./2561
      สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมสรุปและสะท้อนผล การเยี่ยมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย 15 + 1 9/ก.ค./2561
      สพป.อุดรธานี เขต 2 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 30/มิ.ย./2561
      การอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561” 14/มิ.ย./2561
      ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน 13/มิ.ย./2561