[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
Page Title
  

กิจกรรมประจำเดือนนี้
ที่วัน เดือน ปีี่กิจกรรมรายละเอียดเวลา
1 [ 2018-02-01] ทดสอบประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (วันที่ 2) แก้ไข ลบ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการทดสอบการใช้งานระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุมผาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

12.00 - 16.30
2 [ 2018-02-10] ทดสอบระบบปฏิทินกิจกรรม แก้ไข ลบ

ทดสอบระบบปฏิทินกิจกรรม สพป.อุดรธานี เขต 2

08.30 น.