สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563