สพป.อด.2×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนอุ่มจาน ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 โทร.0-423-3457 - 5 ต่อ 21
เลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 26 ครั้ง