โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1605611621
อนุบาล 2391339730106
อนุบาล 3381370751105
ระดับปฐมวัย8327651,597232
ประถมศึกษาปีที่ 1392343735107
ประถมศึกษาปีที่ 2428380808108
ประถมศึกษาปีที่ 3450443893110
ประถมศึกษาปีที่ 4486423909109
ประถมศึกษาปีที่ 5457435892109
ประถมศึกษาปีที่ 6499398897108
ระดับประถมศึกษา2,7122,4225,134651
มัธยมศึกษาปีที่ 12717444
มัธยมศึกษาปีที่ 22525504
มัธยมศึกษาปีที่ 32518435
มัธยมศีกษาตอนต้น776013713
รวมทั้งสิ้น3,6213,2476,868896


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
410200016801321041680132 บ้านปอ กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 517161183714151121141101526--------709ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200036801871041680187 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา --319112281919110115161576--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200046801891041680189 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11314183316151514151286--------369ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200056801901041680190 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3131911536113181131101161666--------819ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200106801531041680153 บ้านเดียม เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว101101101303611119112131131546--------849ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200116801541041680154 บ้านนกขะบา เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว--2141625171411113111316--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200136801561041680156 บ้านเมืองพรึก แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200146801571041680157 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --8141122613131514131246--------368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200156801581041680158 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --4171112101121111101101191726--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200166801591041680159 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --1191102516141217171316--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200176801601041680160 บ้านดอนเงิน แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --81511324171111911181406--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200186801751041680175 บ้านห้วยกองสี ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3161411333110141418151346--------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200196801761041680176 บ้านโนนสิมมา ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา --71151222514161412121236--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200206801391041680139 บ้านโนนจำปา ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา --------1111411011131206--------206ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200226801911041680191 บ้านดอนสวรรค์ ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา --513182315141518121276--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200246801201041680120 บ้านท่าแร่ ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 71615118310131919191101506--------689ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200266801221041680122 บ้านนาเพ็ญ ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 91711012639161101121101151626--------889ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200316801351041680135 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --3112115214161911113191526--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200326801361041680136 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --61911524151718111121376--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200346801381041680138 บ้านเกิ้งน้อย ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --314172114181216141256--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200356801451041680145 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --61811429110110110111151556--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200376801471041680147 บ้านสี่แจ ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --8116124217191181111141211906--------1148ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200386801481041680148 บ้านดงเรือง ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --21--2131413111--51165--------186ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200406801781041680178 บ้านกงพาน พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --81311128141811016151416--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200416801851041680185 บ้านพันดอน พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --10191192818113114191121646--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200426801831041680183 บ้านคำเจริญ พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --10181182131131719181161666--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200466801811041680181 บ้านผือ พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --81111192818126110161111696--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200476801821041680182 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --12111132111101111161161101746--------878ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200486801631041680163 บ้านสวนมอนคำ เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--313162113151613141226--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200496801641041680164 บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--716113271111911217161526--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200506801651041680165 บ้านคำไผ่ เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--9121112413161419141306--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200516801661041680166 บ้านหินเหลิ่ง เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--213152611131513191276--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200536801681041680168 บ้านนาแบก เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ311011512831011218114110161606--------889ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200556801621041680162 บ้านท่าม่วงเวียงคํา เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--718115291418111181121526--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200596801281041680128 บ้านหนองแดง สีออกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ --91101192121121101121151151766--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200606801431041680143 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11914114315141911419171586--------729ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200636801411041680141 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --41611025151816181--325--------427ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200646801421041680142 บ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --13119132210118116111122161836--------1158ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200656801301041680130 บ้านท่าสัง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--214162313121815141256--------318ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200666801311041680131 บ้านโนนมะข่า หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--7111118211181515114161496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200676801721041680172 บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--819117281911017111112157616116111143311711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200686801731041680173 บ้านกุดจิก หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--4151928131911115151416----9191599ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200696801741041680174 บ้านหนองหว้า หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--13151182419171816181426--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200706801921041680192 บ้านหนองแวง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--5161112--4151314111175--------287ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200716801291041680129 บ้านห้วยบงดงมะไฟ หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--1018118211110115151121101636--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200736801701041680170 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี ห้วยเกิ้งกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --31811121311116111111191616--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200766806211041680621 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--81911722191719181141496--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200776806221041680622 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--7111118241121716110141436--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200796806471041680647 บ้านโคกสง่า โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--81811623171111319121356--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200806806481041680648 บ้านม่วงดง โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--91101192416171151121715168115112135310511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200816806461041680646 บ้านหาดสถาพร ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--71911628191219111171466--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200846806451041680645 บ้านค้อน้อย ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--31--31515181216131296--------327ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200866806181041680618 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--713110211141619161131496--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200876806191041680619 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--4121623151416110181366--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200886806201041680620 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--10111121212181121111121121676--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200896806241041680624 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3171411433141101215151296--------439ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200926806271041680627 บ้านโนนสำราญ บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--911112021515116114191121716--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200946806291041680629 บ้านโคกล่าม บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--612182317141313141246--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200966806321041680632 บ้านหนองโก บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--718115251811216161414166181311737311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200976806331041680633 บ้านบะยาว บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--6111117251101611019151456--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200986806341041680634 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--81121202911318110114191636--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200996806351041680635 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--614110251111718161131506--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201056806411041680641 โนนจำปาประชาสรรค์ หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--------2131217141101286--------286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201066806421041680642 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--4161102616141416191356--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201086804421041680442 บ้านโนนสูง จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--17113130291131121517171536--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201096804431041680443 บ้านโคกน้อย จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--811212028171919191131556--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201116804711041680471 บ้านดูนเลา จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--5151102515171716141346--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201126804721041680472 บ้านโนนม่วง จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--131121252711311616191131646--------898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201166804571041680457 บ้านป่าหวาย ตาดทองศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 21417113351101316110181426--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201186804461041680446 บ้านโคกหนองแวง นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --81611426181711016161436--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201196804471041680447 บ้านหนองกุงปาว นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --61911525171811219151466--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201206804481041680448 บ้านคำดอกไม้ นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ----11113111311151--135--------146ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201226804591041680459 บ้านสามขา บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 212121637111217111111296--------359ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201236804601041680460 บ้านสมดี บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ --311142117151113161236--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201266804401041680440 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--1011012026110171151131141656--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201286804381041680438 บ้านโคกศรี ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--114152218121315141246--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201306804491041680449 บ้านหนองนกเขียน หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --417111210114191121111111676--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201316804501041680450 บ้านคำม่วง หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --516111281--9111110191475--------587ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201326804511041680451 บ้านโคกก่อง หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --151111262121161131201171121906--------1168ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201336804521041680452 บ้านป่าไร่ หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ----------1111--115184--------84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201366804651041680465 บ้านโคกกลาง หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --101911921111518111131101586--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201376804661041680466 บ้านคำบอน หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8171612137191101131101121616--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201406804531041680453 บ้านหนองท่มคำเจริญ หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --4121628151515110181416--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201426804701041680470 บ้านโนนอำนวย หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --316192513131511161236--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201436806761041680676 ดงง่ามนางาม คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--12111123281181121141101151776--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201446806771041680677 บ้านท่าลาด คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--511162314121514181266--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201456806781041680678 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--61319271--51613151265--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201466806851041680685 บ้านนาแก บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--131611927118112111110191676--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201496806881041680688 บ้านโคกเล้า บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--1711012729181141131141141726--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201516806901041680690 โคกสว่างดงง่ามน้อย บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--3110113271141611112161466--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201566806951041680695 บ้านคำจวง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--117182518141613171336--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201576806961041680696 ดานใหญ่พิทยาคาร ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--111611721011117112171111586--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201586806971041680697 บ้านผาทอง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--711211929161101101141131626--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201606806991041680699 บ้านวังทอง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--13151182418191616171406--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201666806841041680684 บ้านโนนสวาง หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1--718115271111131121151111696--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201676806751041680675 หนองไผ่พรเจริญ หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--1617123271151141101191161816--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201686806731041680673 บ้านโคกสะอาด หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 49112181293714110161131131536--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201736807401041680740 บ้านสามเหลี่ยม ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1213181133414141319141286--------419ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201756807421041680742 บ้านหนองหว้า ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201766807431041680743 บ้านโนนเชียงค้ำ ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1314110117311171716110151466--------639ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201786807491041680749 บ้านหนองบัว นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 25171111337131111615181406--------539ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201826807521041680752 บ้านทับไฮ แสงสว่างหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2719181243111512217141101596--------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201846807541041680754 บ้านท่ายม แสงสว่างหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2151111613238141911111211115561411118133312012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201886807441041680744 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1--212142814141914171366--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201916808111041680811 บ้านนาม่วง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง--5114119261217191131151526--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201926808121041680812 บ้านโนนสา นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง--151111262111141181151101231916--------1178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201936808131041680813 บ้านโนนแสวง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง1017141213716111111110171526--------739ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201946808181041680818 บ้านโคกสีวังแสง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง--5141921141131314131286--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201976808211041680821 บ้านโนนทรายฟอง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง814161183716151818181426--------609ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201986808171041680817 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--212142--1151411121135--------177ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201996808141041680814 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--41711124141101219151346--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410202026808091041680809 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--717114261161101121101101646--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลชที่ 505 ตำบลเกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version 2020.07