จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้นก่อนประถม ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 116716533238
อนุบาล 21,1051,0182,123193
อนุบาล 31,2021,1632,365195
ระดับปฐมวัย2,4742,3464,820426
ประถมศึกษาปีที่ 11,2821,1382,420200
ประถมศึกษาปีที่ 21,3481,2602,608199
ประถมศึกษาปีที่ 31,4861,3232,809201
ประถมศึกษาปีที่ 41,4821,3432,825203
ประถมศึกษาปีที่ 51,3671,3612,728200
ประถมศึกษาปีที่ 61,4971,2872,784200
ระดับประถมศึกษา8,4627,71216,1741,203
มัธยมศึกษาปีที่ 16064641,07065
มัธยมศึกษาปีที่ 26555351,19064
มัธยมศึกษาปีที่ 35494511,00065
มัธยมศีกษาตอนต้น1,8101,4503,260194
รวมทั้งสิ้น12,74611,50824,2541,823


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดที่ 1 (จำนวนนักเรียน 0 - 120)112 6,868 6,868
โรงเรียนขนาดที่ 2 (จำนวนนักเรียน 121 - 200)48 7,129 7,129
โรงเรียนขนาดที่ 3 (จำนวนนักเรียน 201 - 300)25 5,813 5,813
โรงเรียนขนาดที่ 4 (จำนวนนักเรียน 301 - 499)4 1,550 1,550
โรงเรียนขนาดที่ 5 (จำนวนนักเรียน 500 - 1499)4 2,894 2,894
โรงเรียนขนาดที่ 6 (จำนวนนักเรียน 1500 - 2499) 0 0
โรงเรียนขนาดที่ 7 (จำนวนนักเรียน 2500 คนขึ้นไป) 0 0
รวมทั้งสิ้น193 24,254 1,823
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
410200016801321041680132 บ้านปอ กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 517161183714151121141101526--------709ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200026801861041680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 1312412716434122912414423313912108803762532209748318ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410200036801871041680187 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา --319112281919110115161576--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200046801891041680189 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11314183316151514151286--------369ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200056801901041680190 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3131911536113181131101161666--------819ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200066801491041680149 บ้านเชียงแหว เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว--131181312151171221221211221119612112116140319011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200076801501041680150 บ้านเซียบ เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว--13117130213121120114191161936--------1238ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200086801511041680151 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว--17171242171711811411411418461419120143315111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200096801521041680152 บ้านสวนหม่อน เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว--1212113321911011511811912211036--------1368ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200106801531041680153 บ้านเดียม เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว101101101303611119112131131546--------849ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200116801541041680154 บ้านนกขะบา เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว--2141625171411113111316--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200126801551041680155 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 1212161203711411411611611418161211413129313012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200136801561041680156 บ้านเมืองพรึก แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200146801571041680157 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --8141122613131514131246--------368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200156801581041680158 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --4171112101121111101101191726--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200166801591041680159 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --1191102516141217171316--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200176801601041680160 บ้านดอนเงิน แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --81511324171111911181406--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200186801751041680175 บ้านห้วยกองสี ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3161411333110141418151346--------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200196801761041680176 บ้านโนนสิมมา ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา --71151222514161412121236--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200206801391041680139 บ้านโนนจำปา ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา --------1111411011131206--------206ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200216801881041680188 บ้านตูม ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 111141151403171111171231101161946--------1349ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200226801911041680191 บ้านดอนสวรรค์ ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา --513182315141518121276--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200236801191041680119 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 41211201453151191191321171231125619120121160323012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200246801201041680120 บ้านท่าแร่ ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 71615118310131919191101506--------689ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200256801211041680121 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ --17191262141191151191101191966--------1228ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200266801221041680122 บ้านนาเพ็ญ ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 91711012639161101121101151626--------889ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200276801231041680123 บ้านกุดยาง ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 1311811714831811411813012112111226--------1709ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200286801241041680124 บ้านสวรรค์ราษฎร์ ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ --111121232151181131141261121986--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200296801331041680133 บ้านปะโค ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --231281512231201241281251361156628113128169327611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200306801341041680134 บ้านบุ่งหมากลาน ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --151141292131191151191111231100613116110139316811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200316801351041680135 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --3112115214161911113191526--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200326801361041680136 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --61911524151718111121376--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200336801371041680137 บ้านดงน้อย ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --211211422101281161201181211113616119125160321511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200346801381041680138 บ้านเกิ้งน้อย ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --314172114181216141256--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200356801451041680145 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --61811429110110110111151556--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200366801461041680146 บ้านนาดีสร้างบง ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --13118131216120111123121113110462012518153318811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200376801471041680147 บ้านสี่แจ ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --8116124217191181111141211906--------1148ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200386801481041680148 บ้านดงเรือง ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --21--2131413111--51165--------186ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200396801771041680177 อนุบาลกุมภวาปี พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --81171252211211261221241211135621124125170323011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200406801781041680178 บ้านกงพาน พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --81311128141811016151416--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200416801851041680185 บ้านพันดอน พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --10191192818113114191121646--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200426801831041680183 บ้านคำเจริญ พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --10181182131131719181161666--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200446801791041680179 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --711512222313213213313413611906--------2128ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410200456801801041680180 บ้านวาปี พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 21518115313161111101141916361312218143312112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200466801811041680181 บ้านผือ พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --81111192818126110161111696--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200476801821041680182 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน --12111132111101111161161101746--------878ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200486801631041680163 บ้านสวนมอนคำ เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--313162113151613141226--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200496801641041680164 บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--716113271111911217161526--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200506801651041680165 บ้านคำไผ่ เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--9121112413161419141306--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200516801661041680166 บ้านหินเหลิ่ง เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--213152611131513191276--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200526801671041680167 บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--101211312191261191241191151122623124119166321911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200536801681041680168 บ้านนาแบก เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ311011512831011218114110161606--------889ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200546801611041680161 บ้านท่าหนองเทา เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--1211612821311511711512612311096--------1378ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200556801621041680162 บ้านท่าม่วงเวียงคํา เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ--718115291418111181121526--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200566801251041680125 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สีออกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ --131161292211211291201351231149616125113154323211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200596801281041680128 บ้านหนองแดง สีออกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ --91101192121121101121151151766--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200606801431041680143 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11914114315141911419171586--------729ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200616801441041680144 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --711612322311511311411212119867111121139316011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200626801401041680140 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --211301512271301301402271442198825135118178332713ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410200636801411041680141 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --41611025151816181--325--------427ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200646801421041680142 บ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก --13119132210118116111122161836--------1158ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200656801301041680130 บ้านท่าสัง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--214162313121815141256--------318ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200666801311041680131 บ้านโนนมะข่า หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--7111118211181515114161496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200676801721041680172 บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--819117281911017111112157616116111143311711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200686801731041680173 บ้านกุดจิก หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--4151928131911115151416----9191599ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200696801741041680174 บ้านหนองหว้า หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--13151182419171816181426--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200706801921041680192 บ้านหนองแวง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--5161112--4151314111175--------287ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200716801291041680129 บ้านห้วยบงดงมะไฟ หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า--1018118211110115151121101636--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200726801691041680169 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' ห้วยเกิ้งกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --161221382711511811212111719061211513130315811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200736801701041680170 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี ห้วยเกิ้งกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค --31811121311116111111191616--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200756806171041680617 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--811011828111114114116120183620123111154315511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200766806211041680621 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--81911722191719181141496--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200776806221041680622 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--7111118241121716110141436--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200796806471041680647 บ้านโคกสง่า โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--81811623171111319121356--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200806806481041680648 บ้านม่วงดง โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--91101192416171151121715168115112135310511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200816806461041680646 บ้านหาดสถาพร ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--71911628191219111171466--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200826806431041680643 ชุมชนทมป่าข่า ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--161141302201221221181241221128615119112146320411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200836806441041680644 บ้านทมนางาม ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--2111813921211912412312411911216--------1608ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200846806451041680645 บ้านค้อน้อย ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--31--31515181216131296--------327ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200856806161041680616 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง201482612129579381387381372360246017--------58922ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
410200866806181041680618 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--713110211141619161131496--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200876806191041680619 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง--4121623151416110181366--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200886806201041680620 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--10111121212181121111121121676--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200896806241041680624 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3171411433141101215151296--------439ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200916806261041680626 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--911112021019161619118158619124124167314511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200926806271041680627 บ้านโนนสำราญ บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--911112021515116114191121716--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200936806281041680628 บ้านกุดขนวน บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--231201432161201281151181161113617110116143319911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200946806291041680629 บ้านโคกล่าม บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--612182317141313141246--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200956806301041680630 บ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--911212121912211911112011211036--------1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200966806321041680632 บ้านหนองโก บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--718115251811216161414166181311737311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200976806331041680633 บ้านบะยาว บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม--6111117251101611019151456--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200986806341041680634 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--81121202911318110114191636--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200996806351041680635 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--614110251111718161131506--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201006806371041680637 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--191161352181271241311271191146623123119165324611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201016806381041680638 ห้วยแสงอรุณวิทยา โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--17117134215111123119120111199613117120150318311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201026806361041680636 บ้านหนองกุง หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--1111612721511111217117113175671517119312111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201036806391041680639 บ้านนาเหล่า หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--13116129271171231191201211107617112113142317811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201046806401041680640 บ้านโนนทองคำเจริญ หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--121171292171151161161201619061611619141316011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201056806411041680641 โนนจำปาประชาสรรค์ หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--------2131217141101286--------286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201066806421041680642 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์--4161102616141416191356--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201076804411041680441 ชุมชนจำปี จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--251151402121181201211161181105617117111145319011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201086804421041680442 บ้านโนนสูง จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--17113130291131121517171536--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201096804431041680443 บ้านโคกน้อย จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--811212028171919191131556--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201116804711041680471 บ้านดูนเลา จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--5151102515171716141346--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201126804721041680472 บ้านโนนม่วง จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--131121252711311616191131646--------898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201146804541041680454 บ้านกุดนาค้อ ตาดทองศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ --211191402211181171251291191129610113115138320711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201156804551041680455 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ตาดทองศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ --211101312251181151131221201113619118111148319211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201166804571041680457 บ้านป่าหวาย ตาดทองศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 21417113351101316110181426--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201176804451041680445 บ้านนายูง นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --81311121211016110113115166611119115145312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201186804461041680446 บ้านโคกหนองแวง นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --81611426181711016161436--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201196804471041680447 บ้านหนองกุงปาว นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --61911525171811219151466--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201206804481041680448 บ้านคำดอกไม้ นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ----11113111311151--135--------146ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201216804581041680458 บ้านห้วยผึ้ง บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ --6110116216119181161141111846819110127312711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201226804591041680459 บ้านสามขา บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 212121637111217111111296--------359ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201236804601041680460 บ้านสมดี บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ --311142117151113161236--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201246804561041680456 บ้านโปร่ง บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ --611311921111211619115114177614121119154315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201266804401041680440 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--1011012026110171151131141656--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201276804371041680437 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--70381315167731094128413041084119467123--------82229ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410201286804381041680438 บ้านโคกศรี ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--114152218121315141246--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201296804391041680439 บ้านกอก ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ--1611112721411412211911312011026--------1298ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201306804491041680449 บ้านหนองนกเขียน หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --417111210114191121111111676--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201316804501041680450 บ้านคำม่วง หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --516111281--9111110191475--------587ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201326804511041680451 บ้านโคกก่อง หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน --151111262121161131201171121906--------1168ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201336804521041680452 บ้านป่าไร่ หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ----------1111--115184--------84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201346804631041680463 คำเมยวิทยาคม หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --911612521311212012312012111096--------1348ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201356804641041680464 คำกุงประชานุกูล หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 51161141353101201171171211141996--------1349ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201366804651041680465 บ้านโคกกลาง หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --101911921111518111131101586--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201376804661041680466 บ้านคำบอน หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8171612137191101131101121616--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201386804671041680467 คำค้อพิทยศึกษา หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --251301552191251281241231251144622125115162326111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201396804681041680468 สามัคคีวิทยาคาร หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --151141292141171181101101141836611815129314111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201406804531041680453 บ้านหนองท่มคำเจริญ หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --4121628151515110181416--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201426804701041680470 บ้านโนนอำนวย หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ --316192513131511161236--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201436806761041680676 ดงง่ามนางาม คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--12111123281181121141101151776--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201446806771041680677 บ้านท่าลาด คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--511162314121514181266--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201456806781041680678 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--61319271--51613151265--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201466806851041680685 บ้านนาแก บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--131611927118112111110191676--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201476806861041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--17126143216126119118125116112061611718141320411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201486806871041680687 บ้านนาตาดนาโปร่ง บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--2012014021911411811912311911126--------1528ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201496806881041680688 บ้านโคกเล้า บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--1711012729181141131141141726--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201506806891041680689 บ้านนานกชุมนาชุมพร บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--2011513522412012211312112911296--------1648ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201516806901041680690 โคกสว่างดงง่ามน้อย บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2--3110113271141611112161466--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201526806911041680691 บ้านคำยาง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--2312414723712413112113213311786--------2258ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410201536806921041680692 ผาสุกประชานุกูล ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--281231512191261261331291251158620121123164327311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201546806931041680693 บ้านดงกลาง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--171221392222241271311221211147710115120145323112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201556806941041680694 บ้านคำน้อย ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--14117131215113113111191141756151314122312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201566806951041680695 บ้านคำจวง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--117182518141613171336--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201576806961041680696 ดานใหญ่พิทยาคาร ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--111611721011117112171111586--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201586806971041680697 บ้านผาทอง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--711211929161101101141131626--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201596806981041680698 คำไฮพิทยาคม ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--23132155224118133114161161111611128118157322311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201606806991041680699 บ้านวังทอง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3--13151182418191616171406--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201616806821041680682 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1--31711021011011415111119169617112120149312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201626806791041680679 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 12416831183210710541274117410841324120470924--------91931ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410201636806801041680680 หาญใจพิทยาคม หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1--11112123251812111211311317261411319136313111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201646806811041680681 บ้านไทยสมพร หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1--16112128210151101141312116361011318131312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201656806831041680683 บ้านหนองกุงทับม้า หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1--191181372391311331381301361207625138132195333911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410201666806841041680684 บ้านโนนสวาง หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1--718115271111131121151111696--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201676806751041680675 หนองไผ่พรเจริญ หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--1617123271151141101191161816--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201686806731041680673 บ้านโคกสะอาด หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 49112181293714110161131131536--------829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201696806741041680674 บ้านคำโคกสูง คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--201161362281231261271211201145627127123177325811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201706806711041680671 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--211181392221171171251181201119616116116148320611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201716806721041680672 บ้านหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4--121221342231291241271221191144619124113156323411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201726807381041680738 อนุบาลหนองแสง ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1191452493113674369387376380365345118--------56424ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
410201736807401041680740 บ้านสามเหลี่ยม ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1213181133414141319141286--------419ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201746807411041680741 บ้านหนองประเสริฐ ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1--71711421319112110115113172610113118141312711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201756807421041680742 บ้านหนองหว้า ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201766807431041680743 บ้านโนนเชียงค้ำ ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1314110117311171716110151466--------639ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201776807451041680745 ทับกุงประชานุกูล ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 11111014126244222613114223014122129492472311127540118ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410201786807491041680749 บ้านหนองบัว นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 25171111337131111615181406--------539ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201796807501041680750 บ้านนาดีโคกกลาง นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 25115171273161171811819126194620125121166318712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201806807511041680751 บ้านนาฝาย นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2191151211553191231181221181121112615121116152321912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201816807551041680755 บ้านโคกศรีห้วยยาง นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 212181141343161181101181131141896--------1239ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201826807521041680752 บ้านทับไฮ แสงสว่างหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2719181243111512217141101596--------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201846807541041680754 บ้านท่ายม แสงสว่างหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2151111613238141911111211115561411118133312012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201856807481041680748 บ้านแสงสว่าง แสงสว่างหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2191131231553201291261241211341154620120123163327212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201866807391041680739 บ้านโคกสว่าง หนองแสงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1--13117130210111126126113112198615115121151317911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201886807441041680744 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1--212142814141914171366--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201896807461041680746 บ้านหนองแสง หนองแสงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1--2311413728113116118111120186619118110147317011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201906808101041680810 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง--91191282181151181131161161966391331402112423612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201916808111041680811 บ้านนาม่วง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง--5114119261217191131151526--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201926808121041680812 บ้านโนนสา นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง--151111262111141181151101231916--------1178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201936808131041680813 บ้านโนนแสวง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง1017141213716111111110171526--------739ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201946808181041680818 บ้านโคกสีวังแสง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง--5141921141131314131286--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201956808191041680819 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง211171181563161201231231131241119618221218257623215ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201966808201041680820 บ้านเชียงกรม นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง--121131252121241181121121181966--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201976808211041680821 บ้านโนนทรายฟอง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง814161183716151818181426--------609ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201986808171041680817 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--212142--1151411121135--------177ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201996808141041680814 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--41711124141101219151346--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410202006808151041680815 บ้านสะอาดนามูล ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--2611013621512011412011611711026--------1388ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410202016808161041680816 บ้านโนนสมบูรณ์ ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--2212014222512411911812812111356131619128320511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410202026808091041680809 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--717114261161101121101101646--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410202036808061041680806 บ้านอุ่มจาน อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--211332543161311291291241151144617129119165326312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410202046808071041680807 บ้านโพนทอง อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน6112113131320117120113181121906--------1219ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410202056808081041680808 บ้านเมืองปัง อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน--16118134227115121115118119111566116114136318511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


เลชที่ 505 ตำบลเกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version 2020.07