ข้อมูลสถานศึกษา อ.��������������������������������������������� 16 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
410200786806231041680623 บ้านตาดโตนไร่เดชาโคกกลางโนนสะอาดยกเลิก/ยุบรวม