ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410201406804531041680453 บ้านหนองท่มคำเจริญ หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201426804701041680470 บ้านโนนอำนวย หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201396804681041680468 สามัคคีวิทยาคาร หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201386804671041680467 คำค้อพิทยศึกษา หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 26611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201376804661041680466 บ้านคำบอน หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201366804651041680465 บ้านโคกกลาง หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201356804641041680464 คำกุงประชานุกูล หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 1329 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201346804631041680463 คำเมยวิทยาคม หัวนาคำศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 1348 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201336804521041680452 บ้านป่าไร่ หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 84 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201326804511041680451 บ้านโคกก่อง หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 1178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201316804501041680450 บ้านคำม่วง หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 577 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201306804491041680449 บ้านหนองนกเขียน หนองนกเขียนศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201296804391041680439 บ้านกอก ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ1288 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201286804381041680438 บ้านโคกศรี ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201266804401041680440 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201276804371041680437 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ83029 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410201246804561041680456 บ้านโปร่ง บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 15211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201226804591041680459 บ้านสามขา บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 369 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201236804601041680460 บ้านสมดี บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201216804581041680458 บ้านห้วยผึ้ง บ้านโปร่งศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 13711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201206804481041680448 บ้านคำดอกไม้ นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 146 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201196804471041680447 บ้านหนองกุงปาว นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201186804461041680446 บ้านโคกหนองแวง นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201176804451041680445 บ้านนายูง นายูงศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201166804571041680457 บ้านป่าหวาย ตาดทองศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 569 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201156804551041680455 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ตาดทองศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 19211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201126804721041680472 บ้านโนนม่วง จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201146804541041680454 บ้านกุดนาค้อ ตาดทองศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 21111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201116804711041680471 บ้านดูนเลา จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201096804431041680443 บ้านโคกน้อย จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201086804421041680442 บ้านโนนสูง จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201076804411041680441 ชุมชนจำปี จำปีศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201056806411041680641 โนนจำปาประชาสรรค์ หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201066806421041680642 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201046806401041680640 บ้านโนนทองคำเจริญ หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201036806391041680639 บ้านนาเหล่า หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201026806361041680636 บ้านหนองกุง หนองกุงศรีโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201016806381041680638 ห้วยแสงอรุณวิทยา โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200996806351041680635 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201006806371041680637 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์24411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200976806331041680633 บ้านบะยาว บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200986806341041680634 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200966806321041680632 บ้านหนองโก บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200956806301041680630 บ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม1248 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200946806291041680629 บ้านโคกล่าม บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200936806281041680628 บ้านกุดขนวน บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200926806271041680627 บ้านโนนสำราญ บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม918 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200916806261041680626 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้วโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200896806241041680624 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง439 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200886806201041680620 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์958 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200876806191041680619 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200866806181041680618 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200856806161041680616 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง59422 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
410200846806451041680645 บ้านค้อน้อย ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม317 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200836806441041680644 บ้านทมนางาม ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม1588 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200826806431041680643 ชุมชนทมป่าข่า ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200816806461041680646 บ้านหาดสถาพร ทมนางามโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200796806471041680647 บ้านโคกสง่า โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200806806481041680648 บ้านม่วงดง โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200776806221041680622 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200766806211041680621 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200756806171041680617 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โคกกลางโนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200736801701041680170 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี ห้วยเกิ้งกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200726801691041680169 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' ห้วยเกิ้งกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200716801291041680129 บ้านห้วยบงดงมะไฟ หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200706801921041680192 บ้านหนองแวง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า297 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200686801731041680173 บ้านกุดจิก หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า609 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200696801741041680174 บ้านหนองหว้า หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200676801721041680172 บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า11711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200666801311041680131 บ้านโนนมะข่า หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200656801301041680130 บ้านท่าสัง หนองหว้ากุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200646801421041680142 บ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 1168 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200636801411041680141 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 427 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200626801401041680140 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 32313 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410200616801441041680144 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200596801281041680128 บ้านหนองแดง สีออกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 968 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200606801431041680143 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 749 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200566801251041680125 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สีออกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 23411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200556801621041680162 บ้านท่าม่วงเวียงคํา เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200546801611041680161 บ้านท่าหนองเทา เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ1358 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200536801681041680168 บ้านนาแบก เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ889 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200526801671041680167 บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ22211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200516801661041680166 บ้านหินเหลิ่ง เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200506801651041680165 บ้านคำไผ่ เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200496801641041680164 บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200486801631041680163 บ้านสวนมอนคำ เวียงคำกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200476801821041680182 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200466801811041680181 บ้านผือ พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 928 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200456801801041680180 บ้านวาปี พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200426801831041680183 บ้านคำเจริญ พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200446801791041680179 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2128 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410200416801851041680185 บ้านพันดอน พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200406801781041680178 บ้านกงพาน พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200396801771041680177 อนุบาลกุมภวาปี พันดอนกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 22911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200386801481041680148 บ้านดงเรือง ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 175 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200376801471041680147 บ้านสี่แจ ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 1168 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200366801461041680146 บ้านนาดีสร้างบง ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200356801451041680145 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ผาสุกกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200346801381041680138 บ้านเกิ้งน้อย ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200336801371041680137 บ้านดงน้อย ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 21511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200316801351041680135 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200326801361041680136 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200306801341041680134 บ้านบุ่งหมากลาน ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200296801331041680133 บ้านปะโค ปะโคกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 27911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200276801231041680123 บ้านกุดยาง ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 1729 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200286801241041680124 บ้านสวรรค์ราษฎร์ ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 1228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200266801221041680122 บ้านนาเพ็ญ ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 889 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200246801201041680120 บ้านท่าแร่ ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 689 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200256801211041680121 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 1228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200236801191041680119 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ท่าลี่กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 22812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410200226801911041680191 บ้านดอนสวรรค์ ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 358 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200216801881041680188 บ้านตูม ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 1339 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200206801391041680139 บ้านโนนจำปา ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 206 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200186801751041680175 บ้านห้วยกองสี ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200196801761041680176 บ้านโนนสิมมา ตูมใต้กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200176801601041680160 บ้านดอนเงิน แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200166801591041680159 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 367 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200156801581041680158 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200146801571041680157 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 358 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200136801561041680156 บ้านเมืองพรึก แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200126801551041680155 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแลกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 13412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200106801531041680153 บ้านเดียม เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว849 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200116801541041680154 บ้านนกขะบา เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200096801521041680152 บ้านสวนหม่อน เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว1368 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200076801501041680150 บ้านเซียบ เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410200086801511041680151 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว15111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200066801491041680149 บ้านเชียงแหว เชียงแหวกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว18811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410200056801901041680190 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 819 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200036801871041680187 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200046801891041680189 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 339 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200016801321041680132 บ้านปอ กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 739 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410200026801861041680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 48118 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410201436806761041680676 ดงง่ามนางาม คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 41028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201446806771041680677 บ้านท่าลาด คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201456806781041680678 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4387 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201466806851041680685 บ้านนาแก บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201476806861041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 220211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201486806871041680687 บ้านนาตาดนาโปร่ง บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 21518 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201496806881041680688 บ้านโคกเล้า บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 21008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201506806891041680689 บ้านนานกชุมนาชุมพร บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 21678 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201516806901041680690 โคกสว่างดงง่ามน้อย บะยาววังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201526806911041680691 บ้านคำยาง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 32218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410201536806921041680692 ผาสุกประชานุกูล ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 327411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201546806931041680693 บ้านดงกลาง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 323012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201556806941041680694 บ้านคำน้อย ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 312311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201566806951041680695 บ้านคำจวง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201576806961041680696 ดานใหญ่พิทยาคาร ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201586806971041680697 บ้านผาทอง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201596806981041680698 คำไฮพิทยาคม ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 322211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201606806991041680699 บ้านวังทอง ผาสุกวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201616806821041680682 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 113011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201626806791041680679 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 193731 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410201636806801041680680 หาญใจพิทยาคม หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 113411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201646806811041680681 บ้านไทยสมพร หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 112011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201656806831041680683 บ้านหนองกุงทับม้า หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 134211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410201666806841041680684 บ้านโนนสวาง หนองกุงทับม้าวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1868 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201676806751041680675 หนองไผ่พรเจริญ หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 41119 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201686806731041680673 บ้านโคกสะอาด หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4829 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201696806741041680674 บ้านคำโคกสูง คำโคกสูงวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 425811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201706806711041680671 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 420911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201716806721041680672 บ้านหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซวังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 423311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201726807381041680738 อนุบาลหนองแสง ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 156224 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
410201736807401041680740 บ้านสามเหลี่ยม ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201746807411041680741 บ้านหนองประเสริฐ ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 112711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201756807421041680742 บ้านหนองหว้า ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201766807431041680743 บ้านโนนเชียงค้ำ ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1649 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201776807451041680745 ทับกุงประชานุกูล ทับกุงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 140218 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410201786807491041680749 บ้านหนองบัว นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201796807501041680750 บ้านนาดีโคกกลาง นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 219012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201806807511041680751 บ้านนาฝาย นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 222012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201816807551041680755 บ้านโคกศรีห้วยยาง นาดีหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 21209 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410201826807521041680752 บ้านทับไฮ แสงสว่างหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201846807541041680754 บ้านท่ายม แสงสว่างหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 212112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201856807481041680748 บ้านแสงสว่าง แสงสว่างหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 227212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201866807391041680739 บ้านโคกสว่าง หนองแสงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 118411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201886807441041680744 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201896807461041680746 บ้านหนองแสง หนองแสงหนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 117111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410201906808101041680810 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง23512 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201916808111041680811 บ้านนาม่วง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201926808121041680812 บ้านโนนสา นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง1168 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201936808131041680813 บ้านโนนแสวง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง719 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201946808181041680818 บ้านโคกสีวังแสง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201956808191041680819 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง23215 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410201966808201041680820 บ้านเชียงกรม นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง1228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410201976808211041680821 บ้านโนนทรายฟอง นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วง639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201986808171041680817 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน177 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410201996808141041680814 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410202006808151041680815 บ้านสะอาดนามูล ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน1398 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410202016808161041680816 บ้านโนนสมบูรณ์ ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน20611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410202026808091041680809 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410202036808061041680806 บ้านอุ่มจาน อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน26212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410202046808071041680807 บ้านโพนทอง อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน1189 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410202056808081041680808 บ้านเมืองปัง อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน18811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
410200786806231041680623 บ้านตาดโตนไร่เดชาโคกกลางโนนสะอาดยกเลิก/ยุบรวม