แผนอัตรากำลังข้าราชการ


รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
41020001บ้านปอ กุมภวาปีกุมภวาปี517161714151121141101------709ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020002บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกุมภวาปี13124127141129124144133139176280253248315ขนาดกลาง112729112830---1-129-1-3%
41020003บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกุมภวาปี--319181919110115161------698ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020004บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกุมภวาปี113141316151514151------369ขนาดเล็ก1-341-23--+1+14134%
41020005บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกุมภวาปี3131916113181131101161------819ขนาดเล็ก1-561-56----6--
41020006บ้านเชียงแหว กุมภวาปีเชียงแหว--13118115117122122121122112112116119011ขนาดกลาง1-15161-1516----16--
41020007บ้านเซียบ กุมภวาปีเชียงแหว--13117113121120114191161------1238ขนาดกลาง1-781-89---1-18-1-11%
41020008บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีเชียงแหว--17171171711811411411419114120115111ขนาดกลาง1-11121-1415---3-312-3-20%
41020009บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีเชียงแหว--121211191101151181191221------1368ขนาดกลาง1-891-910---1-19-1-10%
41020010บ้านเดียม กุมภวาปีเชียงแหว101101101611119112131131------849ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020011บ้านนกขะบา กุมภวาปีเชียงแหว--21415171411113111------378ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020012บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีแชแล1212161711411411611611411411213113012ขนาดกลาง1-11121-1516---4-412-4-25%
41020013บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีแชแล--------------------------ขนาดเล็ก--22---0--+2+222-
41020014บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีแชแล--8141613131514131------368ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020015บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีแชแล--4171101121111101101191------838ขนาดเล็ก1-891-56--+3+39350%
41020016บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีแชแล--1191516141217171------418ขนาดเล็ก--331-34-1---13-1-25%
41020017บ้านดอนเงิน กุมภวาปีแชแล--81514171111911181------538ขนาดเล็ก1-341-34----4--
41020018บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีตูมใต้3161413110141418151------479ขนาดเล็ก1-231-34---1-13-1-25%
41020019บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีตูมใต้--71151514161412121------458ขนาดเล็ก1-121-34---2-22-2-50%
41020020บ้านโนนจำปา กุมภวาปีตูมใต้------1111411011131------206ขนาดเล็ก1-341-12--+2+242100%
41020021บ้านตูม กุมภวาปีตูมใต้111141151171111171231101161------1349ขนาดกลาง1-781-910---2-28-2-20%
41020022บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีตูมใต้--5131315141518121------358ขนาดเล็ก1-451-23--+2+25267%
41020023บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีท่าลี่4121120115119119132117123120119121123012ขนาดกลาง1-19201-1617--+3+320318%
41020024บ้านท่าแร่ กุมภวาปีท่าลี่71615110131919191101------689ขนาดเล็ก1-341-45---1-14-1-20%
41020025เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีท่าลี่--17191141191151191101191------1228ขนาดกลาง1-781-89---1-18-1-11%
41020026บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีท่าลี่91711019161101121101151------889ขนาดเล็ก--551-56-1---15-1-16%
41020027บ้านกุดยาง กุมภวาปีท่าลี่131181171181141181301211211------1709ขนาดกลาง1-891-1011---2-29-2-18%
41020028บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีท่าลี่--111121151181131141261121------1218ขนาดกลาง1-781-89---1-18-1-11%
41020029บ้านปะโค กุมภวาปีปะโค--23128123120124128125136113128128127611ขนาดกลาง1-18191-1617--+2+219212%
41020030บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีปะโค--15114113119115119111123116113110116811ขนาดกลาง1-13141-1516---2-214-2-12%
41020031บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีปะโค--3112114161911113191------678ขนาดเล็ก1-341-45---1-14-1-20%
41020032บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีปะโค--61914151718111121------528ขนาดเล็ก--331-34-1---13-1-25%
41020033บ้านดงน้อย กุมภวาปีปะโค--21121110128116120118121119116125121511ขนาดกลาง2-12141-1516+1--3-214-2-12%
41020034บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีปะโค--3141114181216141------328ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020035บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีผาสุก--61819110110110111151------698ขนาดเล็ก--331-45-1--1-23-2-40%
41020036บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีผาสุก--1311811612011112312111312512018118811ขนาดกลาง1-11121-1516---4-412-4-25%
41020037บ้านสี่แจ กุมภวาปีผาสุก--8116117191181111141211------1148ขนาดเล็ก1-9101-67--+3+310343%
41020038บ้านดงเรือง กุมภวาปีผาสุก--21--31413111--51------186ขนาดเล็ก--221-12-1-+1-2--
41020039อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีพันดอน--8117121121126122124121124121125123011ขนาดกลาง1-14151-1516---1-115-1-6%
41020040บ้านกงพาน กุมภวาปีพันดอน--81318141811016151------528ขนาดเล็ก1-341-34----4--
41020041บ้านพันดอน กุมภวาปีพันดอน--10191818113114191121------838ขนาดเล็ก1-561-56----6--
41020042บ้านคำเจริญ กุมภวาปีพันดอน--10181131131719181161------848ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020044ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีพันดอน--71151231321321331341361------2128ขนาดกลาง1-10111-1011----11--
41020045บ้านวาปี กุมภวาปีพันดอน21518113161111101141912211318112112ขนาดกลาง1-12131-1415---2-213-2-13%
41020046บ้านผือ กุมภวาปีพันดอน--81111818126110161111------888ขนาดเล็ก--551-56-1---15-1-16%
41020047บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีพันดอน--12111111101111161161101------878ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020048บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีเวียงคำ--3131113151613141------288ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020049บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีเวียงคำ--716171111911217161------658ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020050บ้านคำไผ่ กุมภวาปีเวียงคำ--9121413161419141------418ขนาดเล็ก1-231-34---1-13-1-25%
41020051บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีเวียงคำ--2131611131513191------328ขนาดเล็ก--331-23-1-+1-3--
41020052บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีเวียงคำ--10121119126119124119115124123119121911ขนาดกลาง1-12131-1516---3-313-3-18%
41020053บ้านนาแบก กุมภวาปีเวียงคำ311011511011218114110161------889ขนาดเล็ก--661-56-1-+1-6--
41020054บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีเวียงคำ--121161131151171151261231------1378ขนาดกลาง1-10111-910--+1+111110%
41020055บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีเวียงคำ--718191418111181121------678ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020056บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีสีออ--13116121121129120135123125116113123211ขนาดกลาง1-15161-1617---1-116-1-5%
41020059บ้านหนองแดง กุมภวาปีสีออ--91101121121101121151151------958ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020060บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีเสอเพลอ11914115141911419171------729ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020061บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีเสอเพลอ--711612311511311411212111117121116011ขนาดกลาง1-9101-1415---5-510-5-33%
41020062บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีเสอเพลอ--21130127130130140127144135125118132711ขนาดกลาง1-17181-1920---2-218-2-10%
41020063บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีเสอเพลอ--41615151816181--------427ขนาดเล็ก1-231-34---1-13-1-25%
41020064บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีเสอเพลอ--13119110118116111122161------1158ขนาดเล็ก1-891-67--+2+29229%
41020065บ้านท่าสัง กุมภวาปีหนองหว้า--2141313121815141------318ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020066บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีหนองหว้า--7111111181515114161------678ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020067บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีหนองหว้า--819181911017111112116116111111711ขนาดเล็ก1-10111-67--+4+411458%
41020068บ้านกุดจิก กุมภวาปีหนองหว้า--41518131911115151----91599ขนาดเล็ก1-671-34--+3+37375%
41020069บ้านหนองหว้า กุมภวาปีหนองหว้า--13151419171816181------608ขนาดเล็ก1-451-34--+1+15125%
41020070บ้านหนองแวง กุมภวาปีหนองหว้า--5161--4151314111------287ขนาดเล็ก2-131-23+1--1-3--
41020071บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีหนองหว้า--1018111110115151121101------818ขนาดเล็ก--441-56-1--1-24-2-33%
41020072บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีห้วยเกิ้ง--161221711511811212111711511213115811ขนาดกลาง1-11121-1516---4-412-4-25%
41020073บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีห้วยเกิ้ง--31811311116111111191------728ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020075บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดโคกกลาง--811018111114114116120123120111115511ขนาดกลาง1-891-1415---6-69-6-40%
41020076บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดโคกกลาง--81912191719181141------668ขนาดเล็ก1-341-45---1-14-1-20%
41020077บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดโคกกลาง--7111141121716110141------618ขนาดเล็ก1-561-45--+1+16120%
41020079บ้านโคกสง่า โนนสะอาดโคกกลาง--81813171111319121------518ขนาดเล็ก1-341-34----4--
41020080บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง--91101416171151121711518112110511ขนาดเล็ก1-12131-67--+6+613686%
41020081บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดทมนางาม--71918191219111171------628ขนาดเล็ก1-561-45--+1+16120%
41020082ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดทมนางาม--16114120122122118124122119115112120411ขนาดกลาง1-13141-1516---2-214-2-12%
41020083บ้านทมนางาม โนนสะอาดทมนางาม--211181121191241231241191------1608ขนาดกลาง1-10111-910--+1+111110%
41020084บ้านค้อน้อย โนนสะอาดทมนางาม--31--515181216131------327ขนาดเล็ก1-451-23--+2+25267%
41020085อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโนนสะอาด201482612792812872812722602------58917ขนาดกลาง112224112830---6-624-6-20%
41020086บ้านหัวฝาย โนนสะอาดโนนสะอาด--713111141619161131------598ขนาดเล็ก1-451-34--+1+15125%
41020087บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดโนนสะอาด--41213151416110181------428ขนาดเล็ก--331-34-1---13-1-25%
41020088บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดโนนสะอาด--10111112181121111121121------888ขนาดเล็ก1-341-56---2-24-2-33%
41020089บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดโนนสะอาด3171413141101215151------439ขนาดเล็ก1-341-34----4--
41020091ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดบุ่งแก้ว--911111019161619118124119124114511ขนาดกลาง1-11121-1415---3-312-3-20%
41020092บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดบุ่งแก้ว--911111515116114191121------918ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020093บ้านกุดขนวน โนนสะอาดบุ่งแก้ว--23120116120128115118116110117116119911ขนาดกลาง1-11121-1516---4-412-4-25%
41020094บ้านโคกล่าม โนนสะอาดบุ่งแก้ว--6121317141313141------328ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020095บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดบุ่งแก้ว--91121191221191111201121------1248ขนาดกลาง1-781-89---1-18-1-11%
41020096บ้านหนองโก โนนสะอาดบุ่งแก้ว--718151811216161418161317311ขนาดเล็ก1-781-45--+3+38360%
41020097บ้านบะยาว โนนสะอาดบุ่งแก้ว--6111151101611019151------628ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020098บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดโพธิ์ศรีสำราญ--81121911318110114191------838ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020099บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดโพธิ์ศรีสำราญ--614151111718161131------608ขนาดเล็ก1-781-34--+4+484100%
41020100บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดโพธิ์ศรีสำราญ--19116118127124131127119123123119124611ขนาดกลาง1-11121-1617---5-512-5-29%
41020101ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดโพธิ์ศรีสำราญ--17117115111123119120111117113120118311ขนาดกลาง1-12131-1516---3-313-3-18%
41020102บ้านหนองกุง โนนสะอาดหนองกุงศรี--1111611511111217117113151717112111ขนาดกลาง1-14151-1415----15--
41020103บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองกุงศรี--1311617117123119120121112117113117811ขนาดกลาง--13131-1516-1--2-313-3-18%
41020104บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดหนองกุงศรี--121171171151161161201611611619116011ขนาดกลาง1-13141-1415---1-114-1-6%
41020105โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดหนองกุงศรี------2131217141101------286ขนาดเล็ก2-241-23+1--+14134%
41020106บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดหนองกุงศรี--4161616141416191------458ขนาดเล็ก--331-34-1---13-1-25%
41020107ชุมชนจำปี ศรีธาตุจำปี--25115112118120121116118117117111119011ขนาดกลาง1-11121-1516---4-412-4-25%
41020108บ้านโนนสูง ศรีธาตุจำปี--17113191131121517171------838ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020109บ้านโคกน้อย ศรีธาตุจำปี--811218171919191131------758ขนาดเล็ก1-561-45--+1+16120%
41020111บ้านดูนเลา ศรีธาตุจำปี--5151515171716141------448ขนาดเล็ก1-451-34--+1+15125%
41020112บ้านโนนม่วง ศรีธาตุจำปี--131121711311616191131------898ขนาดเล็ก1-781-56--+2+28234%
41020114บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุตาดทอง--21119121118117125129119113110115120711ขนาดกลาง1-15161-1516----16--
41020115บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุตาดทอง--21110125118115113122120118119111119211ขนาดกลาง1-14151-1516---1-115-1-6%
41020116บ้านป่าหวาย ศรีธาตุตาดทอง21417151101316110181------559ขนาดเล็ก1-341-34----4--
41020117บ้านนายูง ศรีธาตุนายูง--81311211016110113115119111115112211ขนาดกลาง1-13141-1415---1-114-1-6%
41020118บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุนายูง--81616181711016161------578ขนาดเล็ก1-451-34--+1+15125%
41020119บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุนายูง--61915171811219151------618ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020120บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุนายูง----113111311151--------146ขนาดเล็ก--111-12-1---11-1-50%
41020121บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุบ้านโปร่ง--6110116119181161141111918110112711ขนาดกลาง1-14151-1415----15--
41020122บ้านสามขา ศรีธาตุบ้านโปร่ง2121217111217111111------359ขนาดเล็ก1-341-23--+1+14134%
41020123บ้านสมดี ศรีธาตุบ้านโปร่ง--3111117151113161------278ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020124บ้านโปร่ง ศรีธาตุบ้านโปร่ง--611311111211619115114121114119115011ขนาดกลาง1-12131-1415---2-213-2-13%
41020126บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุศรีธาตุ--1011016110171151131141------858ขนาดเล็ก--661-56-1-+1-6--
41020127อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุศรีธาตุ--70381377210931283130410831193------82224ขนาดใหญ่113537123841--1-3-437-4-9%
41020128บ้านโคกศรี ศรีธาตุศรีธาตุ--1141218121315141------298ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020129บ้านกอก ศรีธาตุศรีธาตุ--161111141141221191131201------1298ขนาดกลาง1-9101-910----10--
41020130บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุหนองนกเขียน--417110114191121111111------788ขนาดเล็ก1-561-45--+1+16120%
41020131บ้านคำม่วง ศรีธาตุหนองนกเขียน--516181--9111110191------587ขนาดเล็ก--441-34-1-+1-4--
41020132บ้านโคกก่อง ศรีธาตุหนองนกเขียน--151111121161131201171121------1168ขนาดเล็ก2-9111-67+1-+3+411458%
41020133บ้านป่าไร่ ศรีธาตุหนองนกเขียน--------1111--1151------84ขนาดเล็ก1-231-12--+1+13150%
41020134คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุหัวนาคำ--91161131121201231201211------1348ขนาดกลาง--661-910-1--3-46-4-40%
41020135คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุหัวนาคำ51161141101201171171211141------1349ขนาดกลาง1-9101-910----10--
41020136บ้านโคกกลาง ศรีธาตุหัวนาคำ--101911111518111131101------778ขนาดเล็ก1-561-45--+1+16120%
41020137บ้านคำบอน ศรีธาตุหัวนาคำ8171617191101131101121------829ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020138คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุหัวนาคำ--25130119125128124123125125122115126111ขนาดกลาง1-13141-1617---3-314-3-17%
41020139สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุหัวนาคำ--151141141171181101101141181615114111ขนาดกลาง1-11121-1415---3-312-3-20%
41020140บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุหัวนาคำ--41218151515110181------478ขนาดเล็ก1-451-34--+1+15125%
41020142บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุหัวนาคำ--3161513131511161------328ขนาดเล็ก1-231-23----3--
41020143ดงง่ามนางาม วังสามหมอคำโคกสูง--12111181181121141101151------1008ขนาดเล็ก1-10111-56--+5+511584%
41020144บ้านท่าลาด วังสามหมอคำโคกสูง--5111314121514181------328ขนาดเล็ก--441-23-1-+2+14134%
41020145*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอคำโคกสูง--613171--51613151------357ขนาดเล็ก----1-23-1--2-3--3-100%
41020146บ้านนาแก วังสามหมอบะยาว--131617118112111110191------868ขนาดเล็ก1-671-56--+1+17117%
41020147บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอบะยาว--1712611612611911812511611711618120411ขนาดกลาง1-12131-1516---3-313-3-18%
41020148บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอบะยาว--201201191141181191231191------1528ขนาดกลาง1-671-910---3-37-3-30%
41020149บ้านโคกเล้า วังสามหมอบะยาว--1711019181141131141141------998ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020150บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอบะยาว--201151241201221131211291------1648ขนาดกลาง1-10111-910--+1+111110%
41020151โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอบะยาว--3110171141611112161------598ขนาดเล็ก--221-34-1--1-22-2-50%
41020152บ้านคำยาง วังสามหมอผาสุก--231241371241311211321331------2258ขนาดกลาง1-9101-1112---2-210-2-16%
41020153ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอผาสุก--28123119126126133129125121120123127311ขนาดกลาง1-16171-1617----17--
41020154บ้านดงกลาง วังสามหมอผาสุก--17122122124127131122121115110120123111ขนาดกลาง1-15161-1718---2-216-2-11%
41020155บ้านคำน้อย วังสามหมอผาสุก--14117115113113111191141311514112811ขนาดกลาง1-11121-1415---3-312-3-20%
41020156บ้านคำจวง วังสามหมอผาสุก--1171518141613171------418ขนาดเล็ก1-231-34---1-13-1-25%
41020157ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอผาสุก--111611011117112171111------758ขนาดเล็ก--331-45-1--1-23-2-40%
41020158บ้านผาทอง วังสามหมอผาสุก--711219161101101141131------818ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020159คำไฮพิทยาคม วังสามหมอผาสุก--2313212411813311416116128111118122311ขนาดกลาง1-12131-1516---3-313-3-18%
41020160บ้านวังทอง วังสามหมอผาสุก--13151418191616171------588ขนาดเล็ก1-341-34----4--
41020161สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอวังสามหมอ--31711011011415111119112117120112811ขนาดกลาง1-12131-1415---2-213-2-13%
41020162อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอวังสามหมอ2416821184105312731173108313241203------91926ขนาดใหญ่123740124245---5-540-5-11%
41020163หาญใจพิทยาคม วังสามหมอหนองกุงทับม้า--11112151812111211311311311419113111ขนาดกลาง1-11121-1415---3-312-3-20%
41020164บ้านไทยสมพร วังสามหมอหนองกุงทับม้า--16112110151101141312111311018112211ขนาดกลาง1-671-1415---8-87-8-53%
41020165บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอหนองกุงทับม้า--19118139131133138130136138125132133911ขนาดกลาง2-19211-1718+1-+2+321317%
41020166บ้านโนนสวาง วังสามหมอหนองกุงทับม้า--718171111131121151111------848ขนาดเล็ก1-561-56----6--
41020167หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอหนองหญ้าไซ--1617171151141101191161------1048ขนาดเล็ก1-781-67--+1+18115%
41020168บ้านโคกสะอาด วังสามหมอหนองหญ้าไซ9112181714110161131131------829ขนาดเล็ก1-451-56---1-15-1-16%
41020169บ้านคำโคกสูง วังสามหมอคำโคกสูง--20116128123126127121120127127123125811ขนาดกลาง1-15161-1617---1-116-1-5%
41020170เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอหนองหญ้าไซ--21118122117117125118120116116116120611ขนาดกลาง1-12131-1516---3-313-3-18%
41020171บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอหนองหญ้าไซ--12122123129124127122119124119113123411ขนาดกลาง1-15161-1617---1-116-1-5%
41020172อนุบาลหนองแสง หนองแสงทับกุง191452492742692872762802652------56417ขนาดกลาง112931112931----31--
41020173บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงทับกุง213181414141319141------419ขนาดเล็ก1-341-34----4--
41020174บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงทับกุง--71711319112110115113113110118112711ขนาดกลาง1-891-1415---6-69-6-40%
41020175บ้านหนองหว้า หนองแสงทับกุง--------------------------ขนาดเล็ก1--1---0+1--+111-
41020176บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงทับกุง314110111171716110151------639ขนาดเล็ก1-231-45---2-23-2-40%
41020177ทับกุงประชานุกูล หนองแสงทับกุง11110141242126131142130141147149131140113ขนาดกลาง112628112527--+1+12814%
41020178บ้านหนองบัว หนองแสงนาดี5171117131111615181------539ขนาดเล็ก1-341-34----4--
41020179บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงนาดี5115171161171811819126125120121118712ขนาดกลาง1-15161-1516----16--
41020180บ้านนาฝาย หนองแสงนาดี19115121119123118122118112121115116121912ขนาดกลาง2-14161-1617+1--2-116-1-5%
41020181บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงนาดี12181141161181101181131141------1239ขนาดกลาง1-781-910---2-28-2-20%
41020182บ้านทับไฮ หนองแสงแสงสว่าง719181111512217141101------839ขนาดเล็ก1-561-56----6--
41020184บ้านท่ายม หนองแสงแสงสว่าง151111618141911111211111111418112012ขนาดเล็ก--991-67-1-+3+29229%
41020185บ้านแสงสว่าง หนองแสงแสงสว่าง19113123120129126124121134120120123127212ขนาดกลาง1-15161-1718---2-216-2-11%
41020186บ้านโคกสว่าง หนองแสงหนองแสง--13117110111126126113112115115121117911ขนาดกลาง1-13141-1516---2-214-2-12%
41020188คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงหนองแสง--2121814141914171------408ขนาดเล็ก1-341-23--+1+14134%
41020189บ้านหนองแสง หนองแสงหนองแสง--2311418113116118111120118119110117011ขนาดกลาง1-13141-1415---1-114-1-6%
41020190อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมนาม่วง--9119118115118113116116133139140123611ขนาดกลาง1-13141-1617---3-314-3-17%
41020191บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมนาม่วง--5114161217191131151------718ขนาดเล็ก1-341-45---1-14-1-20%
41020192บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมนาม่วง--151111111141181151101231------1178ขนาดเล็ก1-891-67--+2+29229%
41020193บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมนาม่วง1017141716111111110171------739ขนาดเล็ก1-451-45----5--
41020194บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมนาม่วง--51411141131314131------378ขนาดเล็ก--331-23-1-+1-3--
41020195บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมนาม่วง21117118116120123123113124121118118123212ขนาดกลาง1-14151-2223---8-815-8-34%
41020196บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมนาม่วง--121131121241181121121181------1218ขนาดกลาง--661-89-1--2-36-3-33%
41020197บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมนาม่วง814161716151818181------609ขนาดเล็ก--331-34-1---13-1-25%
41020198บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมห้วยสามพาด--2121--1151411121------177ขนาดเล็ก--221-12-1-+1-2--
41020199บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมห้วยสามพาด--41714141101219151------458ขนาดเล็ก1-231-34---1-13-1-25%
41020200บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมห้วยสามพาด--261101151201141201161171------1388ขนาดกลาง1-891-910---1-19-1-10%
41020201บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมห้วยสามพาด--221201251241191181281211611319120511ขนาดกลาง1-10111-1617---6-611-6-35%
41020202บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมอุ่มจาน--717161161101121101101------788ขนาดเล็ก1-121-45---3-32-3-60%
41020203บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมอุ่มจาน--21133116131129129124115129117119126311ขนาดกลาง1-12131-1718---5-513-5-27%
41020204บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมอุ่มจาน6112113120117120113181121------1219ขนาดกลาง1-891-910---1-19-1-10%
41020205บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมอุ่มจาน--1611812711512111511811911616114118511ขนาดกลาง1-11121-1516---4-412-4-25%