จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7562,4944983,748
เดินเท้า3010337170
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3991,0642221,685
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3271,3262381,891
จักรยานยืมเรียน-112
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เดินเท้า-1-1
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จักรยานยืมเรียน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เดินเท้า----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จักรยานยืมเรียน----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17210
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เดินเท้า-2-2
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1326
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จักรยานยืมเรียน----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110213
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เดินเท้า-2-2
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1517
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-314
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จักรยานยืมเรียน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39-12
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เดินเท้า15-6
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จักรยานยืมเรียน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.86-14
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เดินเท้า----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3--3
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56-11
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จักรยานยืมเรียน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เดินเท้า----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จักรยานยืมเรียน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เดินเท้า----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จักรยานยืมเรียน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เดินเท้า----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จักรยานยืมเรียน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เดินเท้า----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จักรยานยืมเรียน----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เดินเท้า----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จักรยานยืมเรียน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.214-16
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เดินเท้า1--1
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ114-15
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จักรยานยืมเรียน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1442-56
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า11-2
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ624-30
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ717-24
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.87254-341
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า-2-2
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2366-89
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ64186-250
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3131127
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เดินเท้า----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-314
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3101023
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จักรยานยืมเรียน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เดินเท้า----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จักรยานยืมเรียน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เดินเท้า----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จักรยานยืมเรียน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10-10
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เดินเท้า-3-3
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7-7
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จักรยานยืมเรียน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เดินเท้า----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จักรยานยืมเรียน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เดินเท้า----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จักรยานยืมเรียน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เดินเท้า-1-1
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จักรยานยืมเรียน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-268
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เดินเท้า----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-268
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จักรยานยืมเรียน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55-10
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เดินเท้า4--4
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จักรยานยืมเรียน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-224
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เดินเท้า----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-123
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จักรยานยืมเรียน----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.415-19
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า-1-1
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26-8
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28-10
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35210
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เดินเท้า----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2316
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1214
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จักรยานยืมเรียน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10-10
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10-10
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2428
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเดินเท้า----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2428
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจักรยานยืมเรียน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9351963
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า41-5
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121729
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4131229
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-314
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า-112
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26513
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14510
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-325
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18-9
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18-9
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10616
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า-358
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า-1-1
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า-1-1
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19-10
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16-7
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85114
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ85114
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1113143
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ192838
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-235
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เดินเท้า----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24-6
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จักรยานยืมเรียน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15-6
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า-2-2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5-5
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.91320-411
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า17-8
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2262-84
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ68251-319
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า-1-1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.72413
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า21-3
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5--5
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-145
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเดินเท้า----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจักรยานยืมเรียน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85-13
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า23-5
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6--6
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1315
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า--11
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38-11
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38-11
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.92819
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเดินเท้า-268
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7--7
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2-24
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจักรยานยืมเรียน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เดินเท้า----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จักรยานยืมเรียน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.627740
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เดินเท้า-2-2
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21223
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ64515
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จักรยานยืมเรียน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเดินเท้า----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจักรยานยืมเรียน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเดินเท้า----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจักรยานยืมเรียน----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเดินเท้า----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจักรยานยืมเรียน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเดินเท้า-1-1
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจักรยานยืมเรียน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.64-10
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเดินเท้า----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ64-10
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจักรยานยืมเรียน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเดินเท้า----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจักรยานยืมเรียน----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเดินเท้า11-2
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจักรยานยืมเรียน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21-3
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า-1-1
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7322261
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า-224
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-415
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7261952
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.626335
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า--11
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ621229
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.118-19
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เดินเท้า-4-4
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-14
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จักรยานยืมเรียน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.510621
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เดินเท้า----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47415
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1326
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จักรยานยืมเรียน----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเดินเท้า----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจักรยานยืมเรียน----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58-13
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเดินเท้า1--1
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ48-12
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจักรยานยืมเรียน----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16-7
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเดินเท้า----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจักรยานยืมเรียน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.186231111
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเดินเท้า-3-3
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1101324
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17491884
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจักรยานยืมเรียน----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19-10
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเดินเท้า----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17-8
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจักรยานยืมเรียน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเดินเท้า----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจักรยานยืมเรียน----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเดินเท้า----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจักรยานยืมเรียน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเดินเท้า----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจักรยานยืมเรียน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เดินเท้า----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จักรยานยืมเรียน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เดินเท้า----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จักรยานยืมเรียน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-448
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เดินเท้า----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-448
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จักรยานยืมเรียน----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เดินเท้า----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จักรยานยืมเรียน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.339-42
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เดินเท้า----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18-18
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ321-24
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จักรยานยืมเรียน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เดินเท้า----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จักรยานยืมเรียน----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เดินเท้า----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จักรยานยืมเรียน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12532085
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เดินเท้า-167
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8412
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12441066
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จักรยานยืมเรียน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11341257
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า--11
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9341154
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.210-12
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เดินเท้า----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ210-12
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จักรยานยืมเรียน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27-9
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เดินเท้า----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27-9
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จักรยานยืมเรียน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2158
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เดินเท้า----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2136
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จักรยานยืมเรียน----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เดินเท้า----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จักรยานยืมเรียน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เดินเท้า----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จักรยานยืมเรียน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-112
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เดินเท้า----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จักรยานยืมเรียน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113620
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เดินเท้า----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14510
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9110
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จักรยานยืมเรียน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เดินเท้า----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22-4
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จักรยานยืมเรียน----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เดินเท้า----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จักรยานยืมเรียน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เดินเท้า----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จักรยานยืมเรียน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เดินเท้า----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จักรยานยืมเรียน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เดินเท้า----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จักรยานยืมเรียน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.73919
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เดินเท้า-112
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ72312
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--55
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จักรยานยืมเรียน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45-9
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า-1-1
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44-8
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เดินเท้า----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จักรยานยืมเรียน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เดินเท้า----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จักรยานยืมเรียน----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.57-12
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เดินเท้า-5-5
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32-5
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จักรยานยืมเรียน----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เดินเท้า----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จักรยานยืมเรียน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เดินเท้า----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จักรยานยืมเรียน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-314
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เดินเท้า----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-314
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จักรยานยืมเรียน----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2--2
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเดินเท้า----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจักรยานยืมเรียน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเดินเท้า----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจักรยานยืมเรียน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12-12
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเดินเท้า----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจักรยานยืมเรียน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1222-34
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเดินเท้า-1-1
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ820-28
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41-5
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจักรยานยืมเรียน----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-314
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเดินเท้า----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-213
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจักรยานยืมเรียน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเดินเท้า11-2
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจักรยานยืมเรียน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19392785
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เดินเท้า-213
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19251155
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-121426
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จักรยานยืมเรียน--11
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เดินเท้า----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4จักรยานยืมเรียน----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9-9
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เดินเท้า----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4จักรยานยืมเรียน----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22-4
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เดินเท้า2--2
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4จักรยานยืมเรียน----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เดินเท้า----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2จักรยานยืมเรียน----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เดินเท้า-2-2
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2จักรยานยืมเรียน----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เดินเท้า----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2จักรยานยืมเรียน----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เดินเท้า-1-1
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2จักรยานยืมเรียน----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2226-48
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เดินเท้า----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1924-43
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32-5
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2จักรยานยืมเรียน----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เดินเท้า----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2จักรยานยืมเรียน----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10-10
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8-8
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45211
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า1--1
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3418
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-20828
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า-415
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16319
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--44
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1-12
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-12
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า-2-2
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15301257
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า-112
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1423744
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16411
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9-9
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เดินเท้า-2-2
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3จักรยานยืมเรียน----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1179
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เดินเท้า----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1124
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--55
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1จักรยานยืมเรียน----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38258-296
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เดินเท้า69-15
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21137-158
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11112-123
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1จักรยานยืมเรียน----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-112
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เดินเท้า----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1จักรยานยืมเรียน----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.20401979
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เดินเท้า--11
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1420640
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6201238
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1จักรยานยืมเรียน----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.86231101
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เดินเท้า-213
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27312
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6532786
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1จักรยานยืมเรียน----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เดินเท้า1--1
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1จักรยานยืมเรียน----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เดินเท้า----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4จักรยานยืมเรียน----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เดินเท้า----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4จักรยานยืมเรียน----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6313471
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เดินเท้า-224
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ271322
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4221945
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4จักรยานยืมเรียน----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เดินเท้า----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4จักรยานยืมเรียน----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2114
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เดินเท้า----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2114
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4จักรยานยืมเรียน----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.95376-471
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า1--1
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37115-152
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57261-318
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23-5
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23-5
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26715
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26513
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11393181
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า-1-1
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8231748
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3151432
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เดินเท้า-1-1
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2จักรยานยืมเรียน----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1-23
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เดินเท้า----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-23
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2จักรยานยืมเรียน----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22-4
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เดินเท้า----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2จักรยานยืมเรียน----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เดินเท้า----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2จักรยานยืมเรียน----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เดินเท้า----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2จักรยานยืมเรียน----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เดินเท้า----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2จักรยานยืมเรียน----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.514011102
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เดินเท้า----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5135288
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5914
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2จักรยานยืมเรียน----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-426
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า-1-1
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.226836
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เดินเท้า--22
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ220224
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6410
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1จักรยานยืมเรียน----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6115067
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเดินเท้า-145
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ684256
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-246
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงจักรยานยืมเรียน----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเดินเท้า----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงจักรยานยืมเรียน-1-1
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเดินเท้า----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงจักรยานยืมเรียน----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเดินเท้า----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงจักรยานยืมเรียน----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเดินเท้า----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงจักรยานยืมเรียน----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-112
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเดินเท้า----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงจักรยานยืมเรียน----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.19-10
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเดินเท้า-3-3
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6-6
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงจักรยานยืมเรียน----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเดินเท้า----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงจักรยานยืมเรียน----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25-7
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเดินเท้า----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25-7
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานจักรยานยืมเรียน----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเดินเท้า----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานจักรยานยืมเรียน----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.202-22
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเดินเท้า----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ201-21
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานจักรยานยืมเรียน----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3418
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเดินเท้า----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3418
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานจักรยานยืมเรียน----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเดินเท้า----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานจักรยานยืมเรียน----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28919
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเดินเท้า-1-1
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2338
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4610
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานจักรยานยืมเรียน----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21-3
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเดินเท้า----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2--2
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานจักรยานยืมเรียน----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14-14
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเดินเท้า-3-3
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10-10
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานจักรยานยืมเรียน----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----


เลชที่ 505 ตำบลเกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version 2020.07