money_news

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศเรื่อง ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศเรื่อง ครุภัณฑ์สำหรับห้…

0
Read More

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจำเดือนมกราคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประ…

0
Read More

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ชุดที่ ๑

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต…

0
Read More

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2…

0
Read More

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

0
Read More

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

0
Read More

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

0
Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ…

0
Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกเลิกประกาศผู้ชนะราคา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกเลิกประกาศผู้ชนะราคา

0
Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม และมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊…

0
Read More
ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.