กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางธนาภรณ์ อรรคฮาต
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0942582709

นางจุฬาพิศ นันทสุธา
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0840656860

นายไพรัชย์ รินทร์วงค์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0876414034

นายอำนวย เพ็งพันธ์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0817392179

นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์
พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ : 0844017064

นางสาวเกตน์สิรี น้อมระวี
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ : 088-5395361