ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
505 หมู่ 9 ถ.อุ่มจาน
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41240
อีเมล์ : udn2@obecmail.obec.go.th
โทร : 042-334575

ที่ตั้งสำนักงาน


Social Media

สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2