ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายพรชัย  โพคันโย
ผู้อำนวยการสำนักงานเบตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน