บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

นายพรชัย  โพคันโย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายภุชงค์  ผ่านชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน