บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT

 

นายชาญชัย  ทองแสน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายณฐกร  ท่อแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายปราโมทย์  พละจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นายรัชต์พล  ขวัญสุวรรณ
พนักงานราชการ

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน