เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน

 รายการเอกสาร / คู่มือดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนเอกสาร / คู่มือ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562เอกสาร / คู่มือ
รายงานผลการดำเนินประจำปี 2562เอกสาร / คู่มือ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562เอกสาร / คู่มือ

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน