เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 รายการเอกสาร/คู่มือดาวน์โหลด
การดำเนินการให้บริการด้าน ก.พ 7เอกสาร / คู่มือ
การขอมีบัตรเอกสาร / คู่มือ
การขอรับรองเงินเดือนเอกสาร / คู่มือ
การมีวิทยฐานะเอกสาร / คู่มือ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเอกสาร / คู่มือ
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเอกสาร / คู่มือ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสาร / คู่มือ
รายงานการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาเอกสาร / คู่มือ

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน