ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

   
เจตจำนง
เจตจำนง eng
ภาษาลาว
ประกาศเจตจำนงภาษาไทยประกาศเจตจำนงภาษาอังกฤษประกาศเจตจำนงภาษาลาว

 รายการเอกสาร / คู่มือดาวน์โหลด
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัยเอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1เอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2เอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3เอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4เอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5เอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6เอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1เอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2เอกสาร / คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3เอกสาร / คู่มือ
โรงเรียนสุจริตคิดฐานสองเอกสาร / คู่มือ
สื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเอกสาร / คู่มือ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเอกสาร / คู่มือ
แผนป้องกันการทุจริต2562เอกสาร / คู่มือ
สรุปรายงานเขตสุจริต-2561เอกสาร / คู่มือ

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน