เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 รายการเอกสาร/คู่มือดาวน์โหลด
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เอกสาร / คู่มือ
คู่มือการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเอกสาร / คู่มือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2562เอกสาร / คู่มือ
ผลการใช้จ่ายงบปรนะมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑เอกสาร / คู่มือ
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2562เอกสาร / คู่มือ
รายงานวิเคราะห์จัดชื้อจัดจ้าง-61เอกสาร / คู่มือ
ประกาศมาตราการจัดชื้อจัดจ้าเอกสาร / คู่มือ

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน