บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสมาน  บุญจะนะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษา
นางธนาภรณ์  อรรคฮาด
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางจุฬาพิศ  นันทสุธา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายอำนวย  เพ็งพันธ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายไพรัช  รินทร์วงค์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
น.ส.นวพร  ชีววิทยานันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน