เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ

 รายการเอกสาร/คู่มือดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 1ทดสอบ link
ภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่เอกสาร / คู่มือ
คำสั่งมอบหมายงาน 2562เอกสาร / คู่มือ
ความพึงพอใจการให้บริการเอกสาร / คู่มือ

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
หมายเลขโทรศัพท์ 042 334575

modify by : moetpr2514@gmail.com.

แผนที่ตั้งสำนักงาน