ติดต่อเรา

 

 

ติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

ที่อยู่ ที่ตั้ง 505 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

หมายเลขโทรศัพท์ : 042 334575

E-mail : Udn2@obecmail.obec.go.th

Fax : 042 334517

 

แผนที่การเดินทาง