รับรางวัล ก.ต.ป.น.ต้นแบบ ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย โถบำรุง นายอดิศร โยธะชัย และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้ารับรางวัล ก.ต.ป.น.ต้นแบบ ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ในการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา  จังหวัดชลบุรี