โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง