โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ แจังประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอีนักเรียน แบบ มอก. ๑๔๙๔-๒๕๙๔ และเก้าอี้เรียน เลขที่ มอก. ๑๔๙๕-๒๕๙๑ ระดับประถมศึกษา